Plava boja

 

Deklaracija o Domovinskom ratu

Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje NN 51/2018

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN, 174/04)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN, 92/05)

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN, 107/07)

Zakon o izmjeni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN, 65/09)

Zakon o izmjeni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN, 65/09)

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji – pročišćeni tekst (zakon.hr)

Zakon o fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN, 163/03)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN, 82/04)

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN, 41/08)

Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata (NN, 45/05)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata (NN, 146/09)

Pravilnik o medicinskim indikacijama za razvrstavanje HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe (NN, 45/05)

Pravilnik o oštećenju organizma po osnovi kojih HRVI iz Domovinskog rata ima pravo na ortopedski doplatak i razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve (NN, 45/05)

Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene invalidnosti (NN, 37/05)

Pravilnik o izboru, načinu i postupku ostvarivanja prava osoba koje pružanju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine (NN, 43/05)

Pravilnik o dodjeli besplatnih udžbenika (NN, 43/05)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli besplatnih udžbenika (NN, 19/10)

Pravilnik o jedinstvenom registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (NN, 43/05)

Pravilnik o dodjeli stambenog kredita članovima obitelji smrtno stradaloga zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata (NN, 43/05)

Pravilnik o iznosu troškova pogreba iz članka 104. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN, 43/05)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o iznosu troškova pogreba iz članka 104. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN, 41/09)

Uredba o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi hrvatskim braniteljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (NN 142/06)

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i pravo na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (NN 123/06)

Pravilnik o odlikovanjima i priznanjima (NN 106/09)

Izvor: www.nn.hr

Novosti

Naša adresa

Adresa

Kada je trebalo....

Stonska policijska postrojba

Preporučamo

Vrijeme u Dubrovniku

Facebook

PU Dubrovnik - Oluja